衛星小耳朵(Satellite dish)

Satellite Dish Related Equipment Expanding Tự động nạp liệu/tự động dỡ nguyên liệu Tự động côn nong ống Jig Khóa bảo vệ an toàn, cài đặt bảo vệ bằng áp lực Ưu điểm: Dựa theo yêu cầu khách hàng để thiết kế máy Expanding Tự động nạp liệu/tự động dỡ nguyên liệu Tự động côn…

建築桁架/欄杆/家具

Truss/Balustrade/Furniture Related Equipment Notching Ho Chier sẽ dựa trên ống mẫu và bản vẽ để thiết kế máy Load ống, kẹp, gia công, hoàn thành. Ưu điểm: Giảm nhân công, sản xuất gia công sản phẩm nhanh hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất cho sản phẩm, tăng lợi nhuận và giảm vốn đầu tư…

瓦斯管(Gas pipe)

Gas Pipe Related Equipment Flow drilling and tapping Việc khoan và khai thác được hoàn thành cùng một lúc Đầu trục chính của máy phay có độ chính xác cao Tốc độ điều chỉnh tần số thay đổi Công cụ thay đổi Giá dao 4/6 Bộ điều khiển CNC Flow drilling and tapping Việc khoan…

Filter

Filter Related Equipment Punching Tự động gia tăng sản lượng Chất lượng ổn định và giảm nhân công Cải thiện năng xuất Bảo hành 1 năm dưới điều kiện hoạt động bình thường Dựa theo yêu cầu của khách hàng để thiết kế máy Punching Tự động gia tăng sản lượng Chất lượng ổn định…