Máy doa lỗ hai đầu thủy lực HC0301M

Hydraulic press boring machine HC0301M
  • Hệ thống thủy lực
  • Sử dụng giao diện điều khiển truyền thống, đơn giản và tiện lợi trong thao tác
  • Xử lý tập trung nước cắt

Ứng dụng

  • Xe mô tô/ xe đạp gióng cổ
  • Tay đòn của hệ thống treo
  • Ống gắn trục giữa Vòng bi ô tô, bạc dẫn hướng
  • Xe ô tô, piston mô tô