Máy khoan nhiều trục HC8752

HCN.20487

Multi-drill machine-HC8752
  • Hochier sẽ dựa trên ống mẫu và bản vẽ để thiết kế máy
  • Ống xe máy, ống xe mô tô, ống xe máy điện
  • Load nguyên liệu, kẹp chặt, gia công, hoàn thành
  • Ưu điểm: Giảm nhân công, sản xuất gia công sản phẩm nhanh hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất cho sản phẩm, tăng lợi nhuận và giảm vốn đầu tư sản xuất.