20191204_080841

HC-88-19L

壓成型雙端三頭沖弧機

Forming and notching machine

HCN.19435
  • 依照管件要求訂做機台設備
  • 壓成型雙端三頭沖弧機
  • 摩托車管件 (scooter/ motorcycle)、電動摩托車管件
  • 優點: 減少人工的使用,加快產品的加工生產,提高產品的生產效率,能讓我們的生產在減少成本的同時增加效益。
  • This is a SPM notching machine
  • Pipe for scooter and motorcycle frame
  • Reduce labour use, increase machining speed and improve the efficiency when producing which help customer reduce cost when making the final product
  • Đây là mắt cắt hồ quang chuyên dụng
  • Ống sau gia công được dùng để làm thành giá của xe máy hay xe motor
  • Việc sử dụng máy sẽ giúp khách hàng tiết kiệm nhân công, thời gian gia công nahnh hơn năng suất hơn qua đó giúp cho khách hàng giảm chi phí sản xuất .